สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกาศเปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud โฉมใหม่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกาศเปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud โฉมใหม่ แก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถ download ได้ที่ www.it.chula.ac.th/adobesw ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2019-10-09T13:48:58+07:00