สำนัก IT เปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ WiFi ในรูปแบบ self-service enlightened สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ

สำนัก IT เปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ WiFi ในรูปแบบ self-service
enlightened สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ
enlightenedสามารถเข้าถึงบริการ WiFi ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับรหัสในการใช้งาน
enlightenedพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันกับ Chula-FreeWiFi ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
และขอเชิญชวนญาติสนิท มิตรสหาย ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ใช้บริการ Chula-FreeWiFi ได้ฟรีตลอดงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.it.chula.ac.th/th/announcement/4985

2019-10-09T13:54:30+07:00