buvcompany

buvcompany

About buvcompany

This author has not yet filled in any details.
So far buvcompany has created 8 blog entries.

สำนัก IT เปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ WiFi ในรูปแบบ self-service enlightened สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ

2019-10-09T13:54:30+07:00

สำนัก IT เปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ WiFi ในรูปแบบ self-service enlightened สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ enlightenedสามารถเข้าถึงบริการ WiFi ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับรหัสในการใช้งาน enlightenedพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันกับ Chula-FreeWiFi ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และขอเชิญชวนญาติสนิท [...]

สำนัก IT เปิดประสบการณ์ใหม่กับบริการ WiFi ในรูปแบบ self-service enlightened สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ 2019-10-09T13:54:30+07:00

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกาศเปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud โฉมใหม่

2019-10-09T13:48:58+07:00

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกาศเปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud โฉมใหม่ แก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถ download ได้ที่ www.it.chula.ac.th/adobesw ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประกาศเปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud โฉมใหม่ 2019-10-09T13:48:58+07:00

คู่มือแนะนำการให้บริการของศุนย์คอม

2019-08-22T14:37:57+07:00

เอกสารแนะนำการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ CU-Webmail

คู่มือแนะนำการให้บริการของศุนย์คอม 2019-08-22T14:37:57+07:00